Insolvenční správce

Martin Goldstein je ode dne 19. 8. 2015 osobou oprávněnou vykonávat funkci insolvenčního správce a zároveň je členem Asociace insolvenčních správců (ASIS).

V současné době vykonává funkci insolvenčního správce jakožto ohlášený společník společnosti CURATORES v.o.s.

Společnost CURATORES v.o.s., která byla založena roku 2017, má mimo jiné zkušenosti s více než tisícem insolvenčních řízení, ať už oddlužení fyzických osob, tak i konkursů právnických osob. Mezi její činnosti patří rovněž výkon funkce likvidátora obchodních společností a likvidátora pozůstalostí.

Kontaktní údaje:

CURATORES v.o.s.
Uruguayská 380/17
120 00 Praha 2
+420 222 212 941
info@curatores.cz