Pohledávky a insolvence

Právní služby nabízíme v oblasti vymáhání pohledávek a v insolvenčním řízení. Zastupujeme věřitele, dlužníky a firmy (podnikatele) v problematické finanční situaci.

V oblasti vymáhání pohledávek zastupujeme věřitele při vzniku pohledávky, zejména při sjednávání úvěrových a zástavních smluv, dohod s přímou vykonatelnosti a přípravě směnek. V rámci procesu vymáhání pohledávek poskytujeme komplexní služby, a to v předsoudním procesu, a dále v průběhu samotného soudního řízení. Jedná se o přípravu předžalobní upomínky, návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu nebo žaloby, zastupování u soudu, a v poslední řadě podání návrhu na exekuci ke spolupracujícímu exekutorovi či uplatnění pohledávky přihláškou do insolvenčního řízení.

V případě zájmu můžeme pohledávky odkupovat.

V oblasti úpadkového práva (insolvence, restrukturalizace) efektivně a profesionálně spojujeme výkon advokacie s našimi dlouholetými zkušenostmi získanými při výkonu funkce insolvenčního správce. Našimi klienti jsou věřitelé, dlužníci a firmy (podnikatelé) v problematické finanční situaci.

V rámci insolvenčního řízení zastupujeme věřitele při podávání insolvenčního návrhu, přípravě přihlášky pohledávky a v průběhu celého insolvenčního řízení.

Fyzickým osobám nabízíme přípravu návrhu na povolení oddlužení a komplexní právní poradenství související s oddlužením.