Právo nemovitostí

Specializujeme se na právní poradenství a zastupování v oblasti nemovitostí, investičních a developerských projektů. V této oblasti nabízíme komplexní právní servis pro jednotlivé klienty, developery a realitní kanceláře.

Máme dlouhodobé a rozsáhlé zkušenosti s právními otázkami týkajícími se nemovitostí, včetně nákupu, prodeje a pronájmu bytů a domů. Právní poradenství tak poskytujeme v souvislosti s veškerými dispozicemi s nemovitostmi. Navíc poskytujeme komplexní právní podporu v oblasti investičních a developerských projektů, od získání územních rozhodnutí, stavebních povolení přes rozdělení nemovitosti prohlášením vlastníka budovy, až po uzavření obchodu přípravou a sjednáváním jednotlivých kupních smluv.

Realitním kancelářím i samostatným makléřům poskytujeme spolehlivý právní servis od přípravy rezervačních a zprostředkovatelských smluv, přes kupní smlouvy, zástavní smlouvy, a v neposlední řadě provádíme advokátní úschovy peněz i listin.

Klientům nabízíme:

  • přípravu a revizi veškerých smluv souvisejících s převodem nebo užíváním nemovitostí (koupě, prodej, darování a nájem pozemků, budov, areálů, bytů i nebytových prostor),
  • přípravu a revizi dokumentů upravujících zástavy, předkupní práva, právo stavby, věcná břemena atd,
  • zastupování klientů ve veškerých sporech souvisejících s nemovitostmi, zahrnující zejména mimosoudní jednání s protistranou, zastoupení v řízení před soudem. Může se jednat o spory vyplývající ze smlouvy o dílo, například z důvodu prodlení dodavatele stavby, výskytu vad, nedodělků, neúspěšných či naopak neoprávněných reklamací,
  • právní služby související s výstavbou i rekonstrukcí nemovitostí, například odborné právní rozbory, poradenství, sepis či revize smluv o dílo, o výstavbě, prohlášení vlastníka budovy,
  • právní rozbory právního stavu nemovitostí,
  • komplexní právní poradenství při plánování i realizaci developerských projektů,
  • bezpečné advokátní úschovy peněz a listin včetně úředního ověření podpisů účastníků transakce