Rodinné právo

Specializujeme se na rodinné právo a v této oblasti poskytujeme komplexní právní služby týkající se vztahů mezi členy rodiny jako jsou rozvody, výživné či dědické řízení.

Specializujeme se na rodinné právo a v této oblasti poskytujeme komplexní právní služby týkající se vztahů mezi členy rodiny jako jsou rozvody, výživné, dědické řízení.

V oblasti rodinného práva nabízíme mimo jiného:

  • Právní poradenství před uzavřením manželství a v rozvodových řízeních.
  • Právní poradenství ohledně výživného.
  • Pomoc při sjednávání smluv o majetkových poměrech manželů.
  • Zastupování v dědických řízeních, včetně řešení dědických sporů.